Politických vězňů 925/13, Praha 1 , 110 00

Advokátní kancelář

JUDr. Miroslava VEČEŘ, Ph.D., advokátka

1. krok – telefon/email

Naše advokátní kancelář si od počátku zakládá na třech základních hodnotách, jimiž jsou odbornost, profesionalita, vzájemná důvěra ve vztahu advokáta a klienta. Základním principem naší advokátní kanceláře je respektující a individuální přístup ke klientovi a nalezení optimálního právního řešení jeho věci, které zahrnuje všechny právní aspekty řešeného případu. Právní služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém a německém. Působíme po celé ČR.

Rádi Vás objednáme na schůzku v zasedací místnosti naší advokátní kanceláře, nebo se s Vámi setkáme v rámci online-konzultace.

+420 730 109 777

info@akvecer.com

Zavolejte/ Napište nám

2. krok – konzultace

Svým klientům poskytujeme právní konzultace osobně v prostorách naší advokátní kanceláře, nebo je možné objednat se na online konzultaci přes MS Teams, Skype, Whatsapp, nebo Google Meet.

Na schůzce nejprve společně probereme všechny parametry Vašeho případu, a to jak otázky skutkové, tak právní. Analyzujeme právní dokumentaci Vaší věci. Nastíníme si, k jakému právnímu řešení byste rádi směřovali a zvážíme jaké jsou možnosti postupu ve věci.

Cena úvodní konzultace

3000 Kč/ 50 minut

Úvodní konzultace

3. krok – řešení

Následně provedeme vyhodnocení Vaší právní pozice, a to jak z pohledu zákona, tak z hlediska rozhodovací praxe soudů a připravíme Vám návrh optimálního řešení Vašeho právního případu. Rychle, efektivně, spolehlivě, vždy s nejvyšší mírou odbornosti a profesionality.

„Filosofií naší advokátní kanceláře je efektivně hájit zájmy klienta a snažit se o nalezení nejvhodnějšího možného řešení právního případu pro klienta, které právní řád umožňuje a vždy s důrazem na individuální potřeby a životní situaci klienta. Rádi řešíme komplikované právní případy. Těšíme se na setkání s Vámi!

Hodinová sazba

3500 Kč/ 1 hodina

„Ius est ars aequii et boni.“
„Právo je umění spravedlivého a dobrého.“

Publius Iuventius Celsus (70-140 n.l.)
Digesta 1,1,1

Zaměření advokátní kanceláře

Oblasti právních specializací

Rozvodové a rodinné právo

Rozvody

Společné jmění manželů

Rodinné právo, výchova, péče, výživa, otcovství, osvojení

www.rodinny-rozvodovy-advokat.cz

Pracovní právo

Pracovní právo

Občanské právo
a civilní spory

Občanské právo a civilní spory

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Bytové právo

Bytové právo, vlastnictví,
nájem, SVJ

Insolvenční právo

Insolvenční právo

Ústavní právo, ochrana základních práv, lidská práva a svobody, právo na informace

Ústavní právo, ochrana základních práv, lidská práva a svobody, právo na informace

Finanční právo, fúze, akvizice, daňové právo

Finanční právo, fúze, akvizice, daňové právo

Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace

Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace

Individuální přístup

Komplexní řešení

Ekonomicky efektivní

Odborné právní služby